Om leksaksmuséet

Leksaksmuseets historik

 

Tanken på ett leksaks- och hobbymuseum i Stockholm har funnits länge. Genom kontakter mellan representanter för olika hobby- och samlarföreningar bildades den 5 mars 1975 en paraplyorganisation i form av en stiftelse.

 

Den 1 juli 1978 kunde stiftelsen genom medverkan från Stockholms stad, dåvarande Maria Föreningsråd och den Philipsenska skolinrättningen, fastighetens dåvarande ägare, börja inflyttningen på Mariatorget 1C.

 

 

I huset disponerades fem plan, sammanlagt 1200 kvadratmeter yta.

Efter omfattande renoverings- och ombyggnadsarbeten kunde Leksaksmuseet invigas den 30 augusti 1980.

 

Stig Dingertz var en drivande kraft vid museets tillkomst. Han var bland andra en storsamlare som länge engagerat sig i leksakernas historia, och blev museets förste chef. När leksaksmuseet startade blev han också Stiftelsens ordförande.

 

Då fastigheten där museet var inhyst behövde grundförstärkas för mycket höga kostnader såg den nya fastighetsägaren sig nödgad att kraftigt höja hyrorna under en femårsperiod. Den femdubblades och dåvarande museichefen ansåg sig då inte vilja fortsätta på ideell basis, utan hade mer affärsmässiga planer med bortflyttning och försäljning av sin samling.

Tegelviksgatan 22, Stockholm, tel 08-641 61 00. Epost: info@leksaksmuseet.se