Stiftelsen

Stiftelsen

Åren 1990-1991 blev dramatiska för museistiftelsen som hade kontrakt på lokalen. Genom en fantastisk sammanhållning bland Stiftelsens grundorganisationer, med sju storsamlare i spetsen, kunde man efter tre månaders stängning fylla de tre tömda översta våningsplanen med nya intressanta föremål.

 

Leksaksmuseet återöppnade 1991 under organisationsnamnet Stiftelsen Hobby- och Leksaksmuseet, och profilerade sig med en ökad barnverksamhet genom att anordna daglig barnteaterverksamhet i museets samlingssal.

 

Efter omorganisationen kunde museistiftelsen glädja sig åt ett kontinuerligt stöd från enskilda stiftelser, företag och även Stockholms Stad och Landstinget. Ett känt byggföretag skänkte den stora hissen och ett annat inredde barnteaterlokalen. Ett par stiftelser bidrog med medel för uppbyggnad av ytterligare montrar och andra renoveringsarbeten. Det totala stödet uppgick till en kvarts miljon årligen. Därmed kunde entréavgifterna täcka hyres- och övriga driftsutgifter.

 

Trots att museet har stabiliserat sin verksamhet med cirka 60 000 årliga besökare varav cirka 15 000 på barnteater, och höjda entréavgifter, krävs ett årligt stöd på mellan ½ - 1 miljon kronor.

 

Leksaksmuseet har genomfört över 20 års museiverksamhet och bygger nu ut denna inför framtiden med hjälp av sina stöttepelare och sponsorer.

 

Syftet för stiftelsen är och förblir att vid sidan av en permanent utställning av gamla leksaker, låta samlare från olika hobby- och samlarföreningar visa sina föremål i specialutställningar.

 

Org.Nr 802010-4876

Tegelviksgatan 22, Stockholm, tel 08-641 61 00. Epost: info@leksaksmuseet.se