Leksaksmuseet_logga
Om museet

Stiftelsen Hobby och Leksaksmuseet


Tanken på ett leksaks- och hobbymuseum i Stockholm har funnits länge. Genom kontakter mellan representanter för olika hobby- och samlarföreningar bildades den 5 mars 1975 en paraplyorganisation i form av en stiftelse.


Den 1 juli 1978 kunde stiftelsen genom medverkan från Stockholms stad, dåvarande Maria Föreningsråd

och den Philipsenska skolinrättningen, fastighetens dåvarande ägare, börja inflyttningen på Mariatorget 1C.

I huset disponerades fem plan, sammanlagt 1200 kvadratmeter yta.

Efter omfattande renoverings- och ombyggnadsarbeten kunde Leksaksmuseet invigas den 30 augusti 1980.

Stig Dingertz var en drivande kraft vid museets tillkomst. Han var bland andra en storsamlare som länge engagerat sig i leksakernas historia, och blev museets förste chef. När leksaksmuseet startade blev han också Stiftelsens ordförande. Då fastigheten där museet var inhyst behövde grundförstärkas för mycket höga kostnader såg den nya fastighetsägaren sig nödgad att kraftigt höja hyrorna under en femårsperiod. Den femdubblades och dåvarande museichefen ansåg sig då inte vilja fortsätta på ideell basis, utan hade mer affärsmässiga planer med bortflyttning och försäljning av sin samling.

Åren 1990-1991 blev dramatiska för museistiftelsen som hade kontrakt på lokalen.

Genom en fantastisk sammanhållning bland Stiftelsens grundorganisationer, med sju storsamlare i spetsen, kunde man efter tre månaders stängning fylla de tre tömda översta våningsplanen med nya intressanta föremål.

Leksaksmuseet återöppnade 1991 under organisationsnamnet Stiftelsen Hobby- och Leksaksmuseet, och profilerade sig med en ökad barnverksamhet genom att anordna daglig barnteaterverksamhet och trolleri för de minsta i museets samlingssal.

Efter omorganisationen kunde museistiftelsen glädja sig åt ett kontinuerligt stöd från enskilda stiftelser, företag och även Stockholms Stad och Landstinget.

Ett känt byggföretag skänkte den stora hissen och ett annat inredde barnteaterlokalen.

Ett par stiftelser bidrog med medel för uppbyggnad av ytterligare montrar och andra renoveringsarbeten.

Det totala stödet uppgick till en kvarts miljon årligen. Därmed kunde entréavgifterna täcka hyres- och övriga driftsutgifter. Trots att museet har stabiliserat sin verksamhet med cirka 60 000 årliga besökare varav cirka 15 000 på barnteater, och höjda entréavgifter, krävs ett årligt stöd på mellan ½ - 1 miljon kronor.

Sidan är fortfarande under uppbyggnad

Flytten till SLs bussdepå och gemensamma lokaler med Spårvägsmuseet

Leksaksmuseet har genomfört över 40 års museiverksamhet. Bygger nu ut denna inför framtiden med hjälp av sina stöttepelare och sponsorer.

Syftet för stiftelsen är och förblir att vid sidan av en permanent, inkluderande och engagerande utställning av gamla leksaker, låta samlare från olika hobby- och samlarföreningar visa sina föremål i specialutställningar.

Org.Nr 802010-4876